piątek, 16 czerwca 2017

...słaba wiara mnie podnosi / 3 / przestawaj z równym sobie.
1
 
kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi
 
a kto z pysznym przestaje - do niego się upodobni.
 
2
 
Nie bierz ciężaru ponad swoje siły
 
i nie szukaj towarzystwa z możniejszymi
 
i bogatszymi od siebie.
 
Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany
 
z metalowym kotłem?
 
Gdy ten uderzy, skruszy tamtego.
 
 
cdn...
 

... słaba wiara mnie podnosi / 2
 
Jeśli zmuszeni jesteście zajmować się sprawami zewnętrznymi,
zatroszczcie się o to,
by od czasu do czasu schronić się w tajnikach swego sumienia.

Pozostawcie nawałę rzeczy doczesnych
i w ciszy wsłuchajcie się w to,
za czym powinniście iść w swej pracy.

Aktywność dla dobra innych niech nie oddziela cię / was
od radości płynącej z więzi z Bogiem,
w której ubogacasz się w to,
co powinieneś dawać.


11.06.2017
Amadeusz

środa, 14 czerwca 2017

...słaba wiara mnie podnosi / 1 
 
Jezus, Słowo Boże, wziął na siebie ciało, abyś ty mógł przywdziać boską naturę. Stał się sługą, abyś ty został uwolniony z niewoli grzechu. Wziął na siebie twoje grzechy, abyś ty został usprawiedliwiony (por.2Kor 5.21)

03.06.2017
Amadeusz