poniedziałek, 26 czerwca 2017

Kierunek


niech drogi
prostują się pod Twoimi stopami
niech wiatry Ci sprzyjają
niech słońce ogrzewa Twoją twarz
niech łagodne krople deszczu sycą Twoje pola
i, do chwili naszego spotkania
niech Bóg otoczy Cię
swoją troskliwą opieką

(Błogosławieństwo irlandzkie)

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie
i naucz mnie Twoich ścieżek
Prowadź mnie według Twej prawdy
i nauczaj.

(Psalm 25, 4-5)


Amadeusz
26.06.2017

piątek, 16 czerwca 2017

...słaba wiara mnie podnosi / 3 / przestawaj z równym sobie.
1
 
kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi
 
a kto z pysznym przestaje - do niego się upodobni.
 
2
 
Nie bierz ciężaru ponad swoje siły
 
i nie szukaj towarzystwa z możniejszymi
 
i bogatszymi od siebie.
 
Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany
 
z metalowym kotłem?
 
Gdy ten uderzy, skruszy tamtego.
 
 
cdn...
 

... słaba wiara mnie podnosi / 2
 
Jeśli zmuszeni jesteście zajmować się sprawami zewnętrznymi,
zatroszczcie się o to,
by od czasu do czasu schronić się w tajnikach swego sumienia.

Pozostawcie nawałę rzeczy doczesnych
i w ciszy wsłuchajcie się w to,
za czym powinniście iść w swej pracy.

Aktywność dla dobra innych niech nie oddziela cię / was
od radości płynącej z więzi z Bogiem,
w której ubogacasz się w to,
co powinieneś dawać.


11.06.2017
Amadeusz

środa, 14 czerwca 2017

...słaba wiara mnie podnosi / 1 
 
Jezus, Słowo Boże, wziął na siebie ciało, abyś ty mógł przywdziać boską naturę. Stał się sługą, abyś ty został uwolniony z niewoli grzechu. Wziął na siebie twoje grzechy, abyś ty został usprawiedliwiony (por.2Kor 5.21)

03.06.2017
Amadeusz